STUDIO = architectuur | Visie - STUDIO = architectuur

Visie

Wij zijn geïnteresseerd in de wensen van de klant. We vinden het belangrijk dat de uiteindelijke gebruikers van de ruimtes zich thuis voelen in de door ons ontworpen ruimtes.
Dit komt terug in de = van STUDIO = architectuur. De = staat voor intervention space, het maken van ruimtelijke interventies. Daarbij zien wij ons als ontwerpers aan de ruimte met als doelstelling de gebruiker zich erin thuis te laten voelen. Door het bevragen van de gebruikers proberen we de ruimte het beste bij de uiteindelijke gebruiker te laten aansluiten. Uiteraard is hierbij de omgeving en ligging van de woning van belang.

= [is] intervention space, betekenis: ruimtelijke interventie
1 tussenkomst middels het ontwerpen aan ruimte 2 ingreep in de ruimtelijke omgeving.

in•ter•ven•tie (de; v; meervoud: interventies) 1 tussenkomst 2 ingreep 3 bemiddeling