STUDIO = architectuur | Bouwproces - STUDIO = architectuur

Bouwproces

In enkele heldere stappen begeleid STUDIO = architectuur u tijdens het bouwproces.

1 Kennismaking
In het eerste kennismakingsgesprek zullen we uw wensen bespreken. Tijdens dit gesprek vertelt u vooral over de wensen die u heeft.
– We bekijken de locatie en mogelijkheden op het kavel.
– U laat referenties zien van de woningen die u aanspreken.
– We inventariseren uw woonwensen.
– We bespreken het beschikbare budget
Daarnaast zal STUDIO = architectuur enkele van zijn reeds gerealiseerde woningen en zijn werkwijze toelichten.

2 vrijblijvende schets
Er wordt een schetsplan gemaakt en aan u gepresenteerd
Dit schetsplan geeft een duidelijk beeld van de situatie. De structuur en indeling van de plattegrond worden besproken. Er worden 1 of meerdere gevelopzetten gemaakt. De offerte voor het vervolgtraject wordt toegelicht Een 1e schetsontwerp kan een schot in de roos zijn en 1 op 1 gerealiseerd worden, maar het gebeurt ook vaak dat gedurende het proces het ontwerp groeit en u aan de hand van het ontwerp uw programma scherper in beeld krijgt.
Aan het einde van dit gesprek bepaald u of we met het ontwerp verder gaan.

3 aangepast schetsontwerp
Naar aanleiding van de vorige bespreking worden de tekeningen en plattegronden verder uitgewerkt en worden de aanpassingen verwerkt. De ruimtes worden verder uitgewerkt, zo wordt positie van de haard bepaald of de indeling en gebruik van overige ruimtes.

4 indienen schetsontwerp
Als het ontwerp akkoord is wordt het plan getoetst door de gemeente en welstand. Deze geven een voorlopig advies over het ontwerp. Bij een positieve reactie van de gemeente kan de bouwvergunning voorbereid worden.

5 bouwvergunning
In het omgevingsloket van de gemeente moet het bouwplan ingediend worden.
Voor de bouwaanvraag zijn extra tekeningen en berekeningen nodig. STUDIO = architectuur verzorgt deze voor u en co├Ârdineert de bouwvergunning. Voor de bouwvergunning moet een installatieconcept gekozen worden om te voldoen aan de duurzaamheidseisen. En wordt er een constructeur gecontracteerd voor de constructieve berekeningen.

6 prijsvorming
STUDIO = architectuur is een onafhankelijk adviseur. Dit houdt in dat wij niet verbonden zijn aan een aannemer of ontwikkelaar. In de prijsvormingsfase wordt het afwerkingsniveau van de woning bepaald en wordt de uitvoerende partij geselecteerd.
Deze selectie kan een lokale aannemers zijn of er kunnen meerdere uitvoerende partijen worden aangeschreven